Druga rocznica śmierci Tadeusza Różewicza

24 kwietnia 2016


24 kwietnia mija druga rocznica śmierci Tadeusza Różewicza wybitnego poety, dramaturga, prozaika, człowieka niezwykłej skromności.

Gdy myślimy o zasługach Tadeusza Różewicza dla kultury polskiej to powtarzamy z szacunkiem za Czesławem Miłoszem

„Szczęśliwy naród, który ma poetę

I w trudach swoich nie kroczy w milczeniu”.

W 1991 roku Rada Miejska w Radomsku przyznała poecie godność Honorowego Obywatela Radomska – miasta, które Tadeusz Różewicz wspominał „(...) Tutaj się urodziłem, chodziłem do szkoły i napisałem pierwszą literę. Tutaj ujrzałem pierwszy samolot na niebie. Tutaj przyjąłem pierwszą komunię. Tutaj zobaczyłem pierwszy film. Tu zakochałem się pierwszy raz. Tu przeżyłem pierwsze bombardowanie. Tu złożyłem przysięgę konspiracyjną. Stąd poszedłem do partyzantki. Znałem domy, drzewa, kościoły. Znałem studnie, sklepy, kamienie. Znałem wszystkich. (…)”

/ Tadeusz Różewicz, Przygotowania do wieczoru autorskiego, PIW 1977/