Dowiedzieli się jak pozyskać fundusze w ramach RPO

16 grudnia 2016


Radomszczańscy przedsiębiorcy podczas zorganizowanego w urzędzie miasta szkolenia, mogli uzyskać informacje dotyczące aktualnego naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także wymagań, jakie muszą spełnić, by środki finansowe otrzymać.

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, w ramach którego będziecie mogli Państwo pozyskać dofinansowanie na poszukiwanie nowych rynków zbytu ( np. udział w targach, zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach zagranicznych wraz ze sprawdzeniem ich wiarygodności, organizację udziału w misjach gospodarczych, a także dofinansowanie stworzenia koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania  i znaku firmowego)  Centrum Nowoczesnych Inwestycji zaprosiło przedsiębiorców  na spotkanie informacyjno - szkoleniowe połączone z indywidualnymi konsultacjami, które odbyło się  w 15 grudnia w Urzędzie Miasta Radomska.

Uczestnicy szkolenia mogli, m.in. zapoznać się z harmonogramem konkursów RPO na rok 2017, a także z tym na jakie rozwiązania warto postawić oraz jakie warunki należy spełnić, aby mieć większą szansę na otrzymanie dofinansowania.
Szkoleniowcy wspólnie z uczestnikami omówili także wymaganą dokumentację aplikacyjną wraz załącznikami oraz strategię biznesową w zakresie internacjonalizacji jako podstawę ubiegania się o dofinansowanie.