Dopalacze – profilaktyka, interwencja, działanie, cz. II

9 maja 2016


Dziś, 9 maja w urzędzie miasta odbyła się II część warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień od dopalaczy skierowanych m.in. do nauczycieli, pedagogów, funkcjonariuszy policji czy pracowników jednostek wspierania rodziny.

 W szkoleniu wzięło udział 20 osób.

 Warsztaty miały za zadanie, m.in.  wskazać uczestnikom zasady budowania planu zajęć profilaktycznych poruszających tematykę „dopalaczy”, w grupie zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. W trakcie zajęć przedstawione zostały przykładowe ćwiczenia warsztatowe, które można przeprowadzić w określonych grupach wiekowych.

Na bazie analizy indywidualnych przypadków trener przeprowadził ćwiczenia przygotowujące do nawiązania kontaktu z osobą przyjmująca środki psychoaktywne oraz wskazał uczestnikom zasady podejmowania interwencji.

Warsztaty poprowadziła Katarzyna Kudyba - pedagog profilaktyk, wychowawca z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Prowadzi grupę edukacyjną w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie ukierunkowaną na przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy. W swojej pracy ma bezpośredni kontakt z osobami po zażyciu dopalaczy jak i ich rodzicami.

Prowadząca liczne zajęcia z tematyki dopalaczy między innymi na zlecenie ROPSu w Katowicach, Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,  CWR w Skawinie, OWR w Andrychowie, MOPSu w Radomsku, OPSu w  Kluczborku jak i wielu innych Instytucji.

 Podczas szkolenia omówiono także:

- projektowanie warsztatów profilaktycznych tj. praca na przekonaniach młodych

osób odnośnie substancji psychoaktywnych,

- obalenie informacji zawartych w serwisach społecznościowych na temat dopalaczy

i innych substancji odurzających

- rolę rodziców w budowaniu właściwej świadomości dziecka w stosunku do używek

- rozpoznanie zachowań narkotykowych i paranarkotykowych

- podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób przyjmujących środki

psychoaktywne – procedury postępowania

- poszczególne przypadki uzaleznień wraz z doborem skutecznej strategii pomocowej

- poszukiwanie miejsc świadczących pomoc dla osoby uzależnionej i jej rodziny

 

Podsumowaniem warsztatów była dyskusja w omawianym temacie.