Deklaracja Miast Piłsudskiego

22 września 2017


Podczas łódzkiej konferencji podpisano Deklarację Miast Piłsudskiego. Wśród sygnatariuszy znalazł się Jarosław Ferenc, prezydent Radomska.  

Zjazd Miast Piłsudskiego odbywa się 22 i 23 września w Łodzi. Spotykają się przedstawiciele miast i instytucji, które w szczególny sposób troszczą się o dziedzictwo Józefa Piłsudskiego oraz ożywiają historię w nowoczesny sposób. W pierwszym dniu zjazdu w sali lustrzanej Pałacu Poznańskich podpisano Deklarację Miast Piłsudskiego. Dokument dotyczy m.in. współpracy w krzewieniu tradycji niepodległościowych, czynu legionowego oraz kultywowania pamięci o dziele i spuściźnie Pierwszego Marszałka Polski. Zostanie on przekazany do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a miasta które podpisały deklarację w przyszłości będą się dzielić doświadczeniami w budowaniu nowoczesnego patriotyzmu w duchu idei wartości twórców niepodległości Polski w roku 1918.

Podczas zjazdu referaty wygłosili m.in. prof. Jolanta Daszyńska i dr hab. Przemysław Waingertner z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Krzysztof Jaraczewski z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Łukasz Grygiel z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zebrani wysłuchali też wystąpienia prezydenta Jarosława Ferenca, zatytułowanego „Radomsko pamięta o pierwszym honorowym obywatelu miasta”.