Czas na edukację - rekrutacja do szkół i przedszkoli

15 marca 2016


Do 15 kwietnia potrwa rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli. Prezydent miasta zachęca rodziców dzieci sześcioletnich, by Ci, od 1 września zechcieli posłać swoje pociechy do szkół (do pierwszej klasy, bądź do oddziału przedszkolnego).

To rodzice decydują o tym, czy posłać dziecko do szkoły, czy pozostawić jeszcze rok w przedszkolu – mówi prezydent Jarosław Ferenc - z rozmów z dyrektorami wiem, że wielu sześciolatków gotowych jest podjąć naukę w pierwszej klasie. Ale podkreślam, ostateczną decyzję podejmują rodzice.

Radomszczańskie szkoły przygotowane są do tego, by przyjąć dzieci sześcioletnie. Dobrze wyposażone są klasy oraz świetlice. Kadra pedagogiczna ma odpowiednie kwalifikacje, by wprowadzać młodych radomszczan w świat wiedzy. Warto przypomnieć także, że metody pracy z pierwszoklasistami dostosowane są do wieku uczniów.

Ruszyła także rekrutacja do przedszkoli. Miasto ma obowiązek zapewnić w nich miejsca dla wszystkich dzieci cztero, pięcio i sześcioletnich. Z tego obowiązku wywiąże się.

Szczegółowych informacji o rekrutacji do szkół i przedszkoli udzielają dyrektorzy placówek.