Cybernauci w PSP nr 4 w Radomsku

22 listopada 2018


W listopadzie 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomsku odbył się cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Trzy grupy: uczniowie, nauczyciele i rodzice zostali przeszkoleni przez Emisariusza Bezpiecznego Internetu – p. Małgorzatę Jegier w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

„Cybernauci” to kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci - to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas, finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej.
Projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

„Mój wizerunek w Internecie” – pod takim tytułem odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży. Uczniowie uczestniczyli w dramie, inscenizowali różne zachowania znane z Internetu, dyskutowali, jak zachować się w podanych sytuacjach, obejrzeli filmy edukacyjne, stworzyli własny kodeks pożądanych zachowań w sieci. Dowiedzieli się, jak sobie radzić z cyberagresją i gdzie szukać pomocy, a na zakończenie pracowali w grupach, wykonując plakaty wskazujące właściwe zachowania w sieci.
Wystawa prac dostępna jest na II. piętrze przy pracowniach komputerowych.

Podczas warsztatów „Cyfrowa narracja – zróbmy coś razem” rodzice poznali możliwości kreatywnej pracy z dziećmi z wykorzystaniem nowych technologii komunikowania. Opiekunowie dowiedzieli się, jak chronić swoje dziecko przed zagrożeniami w sieci oraz jak reagować. Otrzymali również ulotki informacyjne, co powinni zrobić, zanim pozostawią dziecko z tabletem czy smartfonem sam na sam.

„Moi uczniowie bezpieczni w sieci”  - to warsztaty dla nauczycieli, którzy na początku wzięli udział w quizie sprawdzającym wiedzę nt. sieci i korzystania z niej przez dzieci i dorosłych. Następnie poznali e-zagrożenia, m.in. czym jest phishing (rozsyłanie fałszywych e-maili i kradzież haseł), pharming (przekierowanie na fałszywe strony) czy cyberbulling (rozpowszechnianie aktów przemocy rówieśniczej). Uczyli się, jak zgłosić hejt i szkodliwe treści. Zostali zapoznani z katalogiem materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży przez cyberprzemocą oraz otrzymali linki do stron, np. www.edukacja.fdds.pl czy www.learningapps.org.

Zostali również zapoznani z procedurami reagowania wobec sprawcy cyberprzemocy.

Koordynatorem szkoleń oraz organizatorem zajęć w szkole była p. Alina Płaszczyńska, nauczyciel informatyki.

Źródło: PSP nr 4 w Radomsku