Certyfikat dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku

25 listopada 2015


Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku uzyskał srebrny certyfikat profesjonalnego UTW, przyznawany przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu.

Warto zaznaczyć, że w Polsce pośród 600 uniwersytetów trzeciego wieku tylko dwadzieścia kilka posiada certyfikat. Zdobycie tego prestiżowego wyróżnienia przełoży się m. in. na rozwój radomszczańskiego uniwersytetu, podniesienie poziomu jakości świadczonych usług, wzrost wiarygodności i profesjonalizmu działania, a tym samym zwiększenie szans na pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się w Krakowie 20 listopada br. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego na konferencji "Edukacja i aktywność - najlepsze metody przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób starszych w Małopolsce".