Centrum Nowoczesnych Inwestycji współorganizator spotkania przedsiębiorców

23 sierpnia 2016


W dniu 23 sierpnia 2016 odbyło się kolejne spotkanie przedsiębiorców. Miasto Radomsko jako współorganizator spotkania na , które przybyło ponad 40 przedsiębiorców było reprezentowane przez Prezydenta Miasta Jarosława Ferenca i kierownika Centrum Nowoczesnych Inwestycji Jarosława Wojdełko. Prezydent Jarosław Ferenc podczas wystąpienia podkreślił wagę wspierania przedsiębiorczości i współpracy samorządu z przedsiębiorcami. Utrwalenie wizerunku przyjaznego miasta do działalności gospodarczej , inwestowania może odbyć się poprzez wsłuchiwanie się samorządu w potrzeby biznesu.

Spotkanie przedsiębiorców o charakterze networkingowym wspiera rozwój gospodarczy miasta. Wymiana doświadczeń oraz możliwości inwestowania w Radomsku jest ważnym elementem lokalnego wzrostu gospodarczego a każde spotkanie przekłada się na coraz większe zainteresowanie podmiotów gospodarczych naszym miastem.