Budżet obywatelski ma moc! Finał 2. edycji RBO

18 stycznia 2017


Dziś w Miejskim Domu Kultury podczas finałowej gali podsumowano 2. edycję Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Podziękowano wszystkim tym, którzy włączyli się w realizację tegorocznej edycji.

Prowadzący galę koordynator zespołu ds. BO Kamil Budgal oraz Krysztof Zygma podsumowali efekty pracy nad 2. edycją budżetu obywatelskiego oraz omówili wyniki grudniowego głosowania, w którym zwyciężyło 15 projektów.

Prezydent Jarosław Ferenc podczas wystąpienia podkreślił, jak ważną rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego ma właśnie wygospodarowanie fragmentu budżetu miasta po to, aby mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu zdecydowali o tym, jakie przedsięwzięcia mają być zrealizowane.

- Budżet obywatelski daje obraz tego, jakie potrzeby mają mieszkańcy miasta. Po tym, jakie projekty cieszą się największą popularnością widać, że potrzeby radomszczan związane są głównie z rekreacją – zauważa prezydent Ferenc. – Cieszę się, że dzięki zmianie regulaminu tegorocznej edycji wygrało wiele małych projektów, ale dających dużo satysfakcji mieszkańcom – dodaje.

Gala finałowa była okazją do wręczenia podziękowań osobom zaangażowanym w pracę nad tegoroczną edycją budżetu obywatelskiego. Podziękowania z rąk prezydenta Radomska odebrali projektodawcy, członkowie zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz media.

Wieczór uświetniły występy młodzieży uczestniczącej w warsztatach muzycznych "Wokalne interpretacje" pod kierunkiem Pawła Hebdy i Beaty Garbarz-Hebdy.

W tegorocznej edycji budżetu ogółem zarejestrowano 5 296 kart do głosowania. Liczba kart zarejestrowanych drogą elektroniczną wynosiła 2 699 kart, natomiast 2 597 kart papierowych przekazano drogą tradycyjną.
Po przeliczeniu głosów oddanych przez mieszkańców wyłoniono 15 zwycięskich projektów, jednak po zsumowaniu kosztów okazało się, że będzie można zrealizować dodatkową inwestycję w obszarze IV.

Zwycięskie projekty:

Obszar I:
- zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Przedborskiej 141 - liczba głosów 720

- Piknik integracyjny mieszkańców Radomska - 514

- Siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw przy ulicy Wilsona-Chłodna - 476

- Siłownia zewnętrzna aktywne śródmieście - 301

- Podnoszenie kompetencji językowych seniorów - 282

Obszar II:

- Zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, wraz z ogrodzeniem przy ul. Torowej w Radomsku - liczba głosów 740

- Siłownia pod chmurką - 542

- Grill miejski przy „Wielorybku” – 395

Obszar III:

- Fontanna multimedialna I - liczba głosów 793

- Plac zabaw z zestawem do ćwiczeń dla dorosłych przy ulicy Śląskiej - 663

- „Pomost dla pokoleń” - 279

- Seniorzy otwarci na świat – edukacja komputerowa osób starszych - 273

Obszar IV:

- Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy - liczba głosów 1079

- Kreatywny plac zabaw i rekreacji - 1078

- Wolny czas spędzony aktywnie, radośnie i zdrowo – świetlica rekreacyjna dla juniora i seniora - 983

- Plac rekreacji ruchowej – siłownia – dodatkowa inwestycja.