Budżet Obywatelski 2019 - wstępna ocena wniosków

10 lipca 2019


W ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 30 projektów, których pomysłodawcami są mieszkańcy Miasta Radomska.

Zakończyła się wstępna ocena wniosków, która polegała na weryfikacji projektów pod względem formalnym. Pozytywna ocenę formalną uzyskało 25 projektów. Dwa projekty zostały odrzucone. Trzy projekty zostały wycofane przez projektodawców.
Projekty, które zostały zweryfikowane pozytywnie  zostały przekazane do odpowiednich Wydziałów Urzędu Miasta, które dokonają dalszej weryfikacji tym razem pod względem merytorycznym i finansowym. Jeżeli na etapie oceny merytorycznej zostanie stwierdzone, że projekt nie zawiera istotnych i kompletnych informacji niezbędnych do weryfikacji szczegółowej, projektodawca będzie wezwany do uzupełnienia stosownych informacji.

Do 6 września br. zostanie podana lista projektów pozytywnie ocenionych oraz lista projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem. Zachęcamy projektodawców do promowania złożonych projektów wśród mieszkańców naszego miasta.

W załączeniu listy projektów ocenionych negatywnie oraz pozytywnie.