Budowa obwodnicy Radomska - konsultacje

14 grudnia 2015


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zaprasza do konsultowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu drogi krajowej nr 91. Konsultacje trwać będą od 15 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 r.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej ustnej lub elektronicznie. Mogą być wnoszone:

  • osobiście w siedzibie RDOŚ, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź - w dni robocze w godz. 7.30-15.30,
  • pisemnie na powyższy adres,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sekretariat.lodz@rdos.gov.pl, bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Informacja na temat konsultacji ukazała się na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ. W Radomsku  obwieszczenie wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń urzedu miasta oraz w miejscach publicznych (szkoły, parafie, place zabaw) w dzielnicach, których mieszkańcy są szczególnie zainteresowani inwestycją, tj. Folwarki, Wymysłówek oraz okolice ul. Wypoczynkowej.

Poniżej do pobrania pełna treść obwieszczenia o konsultacjach [PDF, 89,2 kB].