BO: Zapraszamy do składania ofert na prowadzących zajęcia

15 lutego 2017


Miasto Radomsko w ramach 2. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku i realizacji zwycięskich projektów pn.: „Podnoszenie kompetencji językowych seniorów” oraz „Seniorzy otwarci na świat – Edukacja komputerowa osób starszych ” zaprasza do składania ofert na:

- lektora języka angielskiego,
- lektora języka niemieckiego,
- prowadzącego zajęcia komputerowe

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Radomsku, ul. Tysiąclecia 5 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie, do godz. 15.30.

Szczegóły w załącznikach.

1.Lektor języka angielskiego
2.Lektor języka niemieckiego
3.Prowadzący zajęcia komputerowe