„Bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów jako niechronionych uczestników ruchu drogowego” - debata społeczna

20 marca 2017


We wtorek 21 marca br. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Radomska w sali 104 odbędzie się debata społeczna ph. „Bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów jako niechronionych uczestników ruchu drogowego” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Radomsku.

W debacie oprócz policjantów wezmą udział zaproszeni goście m.in. pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie Radomska, a także zainteresowani tematyką mieszkańcy miasta.

Podczas spotkania zostaną przybliżone założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowiącej narzędzie do zgłaszania wybranych problemów. Ponadto mowa będzie o rejonach służbowych dzielnicowych oraz specyfice występujących w nich zagrożeń, szczególnie w ruchu drogowym.

Celem debaty jest podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie jej wpływu na bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.