Będą nowe kamery monitoringu

29 marca 2017


Na ulicach Radomska zamontowane zostaną dodatkowe kamery monitoringu. Dzięki rozbudowie monitoringu wydział Bezpieczeństwa i Porządku będzie mógł lepiej pełnić powierzone mu zadania, co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Obecnie Wydział Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego posiada 19 kamer działających w systemie monitoringu miejskiego oraz 3 kamery funkcjonujące na podstawie porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomsku. Część z nich nie spełnia już swojej funkcji ze względu na znaczne zużycie, gdyż kamery służą już blisko 10 lat.

Razem z funkcjonariuszami policji, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku wskazali aż 12 lokalizacji, w których w przyszłości powinny stanąć nowe punkty monitoringu. W roku 2017 ulice miasta będą obserwować dodatkowo 3 nowe kamery, jak również rozbudowana zostanie sieć światłowodowa. W planach, poza zakupem i montażem nowych urządzeń, znajduje się też wymiana części zamontowanych już kamer na sprawne, nowoczesne urządzenia.