Akcja "Trzeźwo do celu" podsumowana

8 września 2016


300 skontrolowanych kierowców, rozdanych ulotek i breloków – to wynik sierpniowej akcji „Trzeźwo do celu” zorganizowanej przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku.

Głównym celem akcji było uświadomienie kierowców o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą jazda na podwójnym gazie.

Do akcji włączyły się działające w Radomsku kluby abstynenckie "Szansa", "Można Inaczej" i "Carpe diem". W sierpniowe poniedziałki (za wyjątkiem 15 sierpnia) patrole z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku przeprowadzały kontrole trzeźwości. Kontrole odbywały się w godzinach porannych w różnych punktach miasta. Kierowcy od organizatorów akcji otrzymywali ulotki informacyjne oraz breloki z hasłem „Prowadzę, jestem trzeźwy”. W czasie prowadzonych działań nie zatrzymano żadnego nietrzeźwego kierowcy.

W podsumowaniu akcji uczestniczył Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc, który w swoim wystąpieniu podkreślił bardzo ważną rolę stowarzyszeń abstynenckich, których jednym z zadań statutowych jest przekazywanie informacji na temat zdrowego stylu życia, bez używek i nałogów. Podziękował także policji za włączenie się do wspólnych działań.

Jak zauważa podinsp. Jolanta Włodarczyk, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku, takie działania przynoszą efekty, bo dzięki nim podnosi się świadomość społeczna na temat skutków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Coraz więcej jest bowiem interwencji samych mieszkańców w przypadku zauważenia nietrzeźwego kierowcy.

Elżbieta Chybalska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podkreśla, że akcja z pewnością zostanie powtórzona.

Miasto Radomsko, które także przyłączyło się do akcji sfinansowało ulotki oraz breloki dla kierowców.