Agata Dziegieć z ZSG nr 3 wsród najlepszych w Polsce

10 czerwca 2016


W dniach 2-4 czerwca 2016 roku w Warszawie odbył się finał centralny Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im mjra. Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów". Reprezentantką Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 3 była mistrzyni województwa Agata Dziegieć.

W tegorocznej edycji wzięło udział około 15 tys. uczniów z całej Polski. Wojewódzkie komisje konkursowe zakwalifikowały do etapu centralnego łącznie 66 uczestników (32 uczniów ze szkół podstawowych, 32 uczniów z gimnazjum i 2 ze szkół ponadgimnazjalnych).

Po dwóch dniach zmagań (z testami, muzeami i zabytkami) Agata weszła do pierwszej dziesiątki konkursu zajmując 9 miejsce w Polsce.
Ukoronowaniem konkursu była gala, która odbyła się w przepięknych salach Zamku Królewskiego w Warszawie, podczas której nagrodzono najlepszych.

Wśród gości obecni byli m.in. Sławomir Frątczak Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Jarosław Zaroń Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, prof. Aleksandra Skrabacz Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, dr hab. Agnieszka Legucka Prorektor ds. studenckich Akademii Obrony Narodowej, płk w st. spocz. Zygmunt Łabędzki Prezes Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz samorządów. 

Uroczystość uświetnił występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 
Galę poprzedziło złożenie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz panel dyskusyjny w Muzeum Niepodległości dla opiekunów konkursu z różnych województw z udziałem m.in.: Macieja Kopcia - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz delegacji organizatorów i uczestników konkursu (3 czerwca).

Agatę do konkursu przygotowała pani Eliza Molik.


Gratulujemy!