Absolutorium dla prezydenta

21 czerwca 2017


Radni Rady Miejskiej w Radomsku podczas dzisiejszej sesji udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Radomsko Jarosławowi Ferencowi za wykonanie budżetu za 2016 rok.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych, 3 było przeciw.

- Realizując budżet w 2016 roku udało nam się zwiększyć potencjał rozwojowy miasta. Wszystko dzięki osiągnięciu wysokiej nadwyżki operacyjnej w wysokości 11 mln 600 tys. złotych. Dzięki temu że mamy tak dużą nadwyżkę operacyjną, większe środki możemy przeznaczyć na cele inwestycyjne. Ponadto osiągnęliśmy lepszy indywidualny wskaźnik zadłużenia. W związku z tym w przyszłości miasto będzie miało większą zdolność kredytową dla realizacji dużych zadań inwestycyjnych – podkreśla prezydent Jarosław Ferenc. - W ubiegłym roku rozpoczęliśmy przygotowanie do wykonania dużych inwestycji, jak chociażby budowę nowego basenu oraz programu eliminacji podtopień. Mamy także nadzieję, że wnioski które złożymy w tym roku oraz te, które już złożyliśmy uzyskają dofinansowanie. Jest to wniosek na zakup nowoczesnych autobusów miejskich, na budowę basenu, II etap rewitalizacji Parku Świętojańskiego oraz wniosek na renaturalizację rzeki Radomki. Dzięki temu, że mamy coraz wyższe dochody bieżące a niższe wydatki, mogliśmy uzyskać nadwyżkę operacyjną, która daje nam możliwość zabezpieczenia środków na wkład własny do projektów, które uzyskają dofinansowanie zewnętrzne – dodaje.