71. rocznica zakończenia II wojny światowej

9 maja 2016


W niedzielę, 8 maja w samo południe wiceprezydenci Radomska Małgorzata Kańska-Kipigroch oraz Jacek Belka z okazji 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej złożyli kwiaty pod pomnikiem Grobem Nieznanego Żołnierza przy ul. Narutowicza. Towarzyszyli im kombatanci oraz przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej w Radomsku.

71 lat temu Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie. Istnieją dwie oficjalne daty tego historycznego wydarzenia - 8 maja w państwach zachodnich i 9 maja w Rosji (a wcześniej w ZSRR i państwach bloku sowieckiego).

Kapitulacja III Rzeszy zakończyła działania wojenne w Europie. Nadal jednak toczyły się walki z Japonią na Dalekim Wschodzie. Dopiero jej kapitulacja - 2 września 1945 r. - była końcem II wojny światowej, która pochłonęła ponad 50 mln ofiar - poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych.

Według danych przedstawionych w publikacji Instytutu Pamięci Narodowej "Polska 1939-1945”. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami", pod redakcją prof. Wojciecha Materskiego i prof. Tomasza Szaroty, w czasie II wojny światowej zginęło od 5,6 do 5,8 mln obywateli polskich. Szacuje się, że połowę z nich stanowili polscy Żydzi.