50 lat PSP nr 8

10 czerwca 2019


Były wspomnienia, były emocje, były wzruszenia. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 kończy 50 lat. Z tej też okazji odbyła się uroczystość, na której oficjalnie ogłoszono nowego patrona szkoły - Przyjaciół Dzieci - oraz zaprezentowano nowy sztandar szkoły i uroczyście przekazano go w ręce szkolnego pocztu sztandarowego.

W piątek 7 czerwca o godz. 11.00 uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od mszy świętej w kościele Jana Chrzciciela w Radomsku, na której poświęcony został sztandar szkoły. Po zakończeniu części sakralnej poczet sztandarowy, składający się z członków szkolnej rady rodziców, idąc na czele uczestników mszy udał się do budynku szkoły. Na sali gimnastycznej PSP nr 8 dalsza część celebracji rozpoczęła się od programu artystycznego, przygotowanego przez uczniów szkoły. Po występach przewodniczący rady miejskiej Rafał Dębski odczytał uchwałę, na mocy której PSP nr 8 otrzymała patrona, będąc już od tego momentu Publiczną Szkołą Podstawową nr 8 im. Przyjaciół Dzieci.

Wśród zgromadzonych byli prezydent Jarosław Ferenc, zastępca prezydenta Małgorzata Kańska-Kipigroch, naczelnik wydziału edukacji w UM Radomska Małgorzata Krupska, przedstawiciele rady miejskiej, rady powiatu, biur poselskich, kuratorium oświaty, nauczycielskich związków zawodowych, a także byli dyrektorzy placówki, dyrektorzy radomszczańskich szkół, uczniowie i ludzie, którym PSP nr 8 jest bardzo bliska. Kulminacyjnym momentem uroczystości było oficjalne przekazanie sztandaru szkoły z wojskowymi wręcz honorami. Poczet sztandarowy rodziców najpierw złożył meldunek dyrektor szkoły Annie Grzywacz, po czym przekazał sztandar już na ręce uczniowskiego pocztu, który przyjął go ślubując krzewienie i obronę wartości jakim przyświeca nowy symbol szkoły. Wszyscy zgromadzeni mogli się mu dobrze przyjrzeć ze wszystkich stron w czasie jego prezentacji, a także posłuchać opisu jak został wykonany - opisu mającego na uwadze najmniejsze jego detale.
Zgromadzeni oficjele symbolicznie wbili gwóźdź w nowy sztandar po czym zaczęły się przemowy i podziękowania. Najczęściej powtarzającym się w przemówieniach cytatem były słowa Janusza Korczaka "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły wręczyła Medale Przyjaciela Dzieci. Medale zostały przyznane prezydentowi Jarosławowi Ferencowi, zastęcy prezydenta Małgorzacie Kańskiej-Kipigroch, naczelnik wydziału edukacji UM Radomska Małgorzacie Krupskiej oraz byłym dyrektorom szkoły.