2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza - podsumowanie

13 grudnia 2016


Prezydent Miasta Radomska uczestniczył w uroczystym podsumowaniu przedsięwzięcia pn. „2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza”, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

Prezydent Jarosław Ferenc wręczył nagrody książkowe uczestnikom konkursu plastycznego, literackiego oraz konkursie pisania scenariuszy lekcji o Sienkiewiczu. Do konkursów zgłosiło się 600 uczestników w różnym wieku z całego regionu.
Celem konkursu było upowszechnienie twórczości Henryka Sienkiewicza wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem przedsięwzięcia był Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Miejski Dom Kultury.

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomsko.