154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2017


Za początek Powstania Styczniowego (1863 – 1864), największego polskiego powstania narodowego, przyjmuje się datę 22 stycznia 1863 r. kiedy to Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest ogłaszający wybuch powstania.

Manifest przekształcał Komitet Centralny w Tymczasowy Rząd Narodowy. Do walki przeciw Rosji zostali wezwani wszyscy mieszkańcy przedrozbiorowej Rzeczypospolitej - Polacy, Litwini, Ukraińcy i Żydzi. Zakładał on powstanie niepodległego państwa i równe prawa dla wszystkich obywateli.

Działania powstańcze w samym Radomsku rozpoczęły się 23 stycznia 1863 roku atakiem oddziału pod dowództwem Józefa Grekowicza na stacjonujące wojsko rosyjskie.

W  154. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w niedzielę 22 stycznia około godz. 12.00, po mszy św. o godz.11.00, m.in. władze Radomska złożą kwiaty i zapalą znicze pod „Krzyżem Powstańczym” na dziedzińcu klasztoru oo. Franciszkanów.   

Ilustracja: fragment obrazu „Kucie kos” Artura Grottgera